Peter Verbaas: waarom het waardevol is om een linkse hobby te steunen

Peter Verbaas is trainer/ coach bij het programma Wijzer Werven waarin 400 culturele instellingen werken aan meer ondernemerschap en verbetering van hun financieringsmix. Met betere proposities, meer publieksgerichtheid hebben ze geleerd sponsoring als partnership te benaderen. Verbaas spreekt op het Sponsorcongres van 26 september a.s. over de sponsoring van het Muiderslot.

Instellingen op het gebied van kunst en cultuur hebben best moeite om sponsors te vinden. Wat zijn daarvan de belangrijkste oorzaken?

‘Na de politieke positionering van de cultuursector als linkse hobby volgde een stevige bezuinigingsoperatie die alle culturele instellingen heeft geraakt. Van groot tot klein, van nationaal tot internationaal en tot lokaal. Beeldende kunsten, podiumkunsten, educatie, het hele veld. Ondertussen ondervond het bedrijfsleven de gevolgen van een economische crisis. Sponsorbudgetten werden stevig onder de loep genomen en ook daar werd bespaard.’

Hoe kunnen jullie helpen/adviseren?

‘Het Wijzer Werven project is een van de flankerende beleidsinitiatieven die de culturele en kunstensector werden aangereikt om te overleven in een wereld van een terugtrekkende overheid. De opdracht was een bestendige gedragsverandering tot stand te brengen door cultureel ondernemerschap te bevorderen en de financieringsmix van culturele instellingen te verbreden. Met betere positioneringen en strategieën worden cultuurinstellingen op een publieks- en vraaggerichter spoor gezet. Ze worden geleerd wat diverse alternatieve financieringsvormen zijn en wat bedrijven, mecenassen, fondsen en particulieren kan bewegen tot betrokkenheid en steun. Vaardigheden zijn getraind om sponsoren effectief te benaderen en ze zijn, bij wijze van spreken, tot de deur van een potentiele sponsor gebracht. Leren het zelf te doen. Niet meer vragen en bedelen, maar op de behoeften van de ander inspelen. Voor marketeers en sponsormanagers misschien de gewoonste zaak van de wereld, maar in de cultuursector behoorlijk nieuw.’

Hoe beschouw je het huidige sponsorlandschap? Waar liggen kansen voor kunst en cultuur?

‘Ik zal het omdraaien tijdens het sponsorcongres. Waar liggen de kansen voor bedrijven als ze cultuur sponsoren?’

Wie zijn voorbeelden vanuit de cultuur die het goed doen als gesponsorde?

‘Met het Fries Museum en De Nationale Opera en Ballet heb je de betere instellingen uit de Wijzer Werven klas al in het programma.’

Wat is in grote lijnen jouw verhaal op het sponsorcongres en wat kunnen mensen ervan leren?

‘Mensen leren waarom het enorm waardevol is een linkse hobby te steunen, wat ze eruit kunnen halen, waar ze op kunnen letten om er alles uit te halen wat erin zit. Wat het betekent om sponsoring niet meer als een ruil van financiële middelen te zien (op geld waardeerbare tegenprestaties), maar als een partnership waar twee partijen beter van worden. Er zullen voorbeelden zijn, de centrale casus is- we zijn in Muiden- het Muiderslot.’